k2FtbBdWr1

Фізична реабілітація

Як показує практика, у вищих навчальних закладах навчається  значна частина студентів з послабленим здоров’ям, які мають хронічні захворювання серцево- судинної, дихальної та інших систем організму, порушення опорно-рухового апарату. Такі студенти за станом здоров’я та фізичною підготовленістю відносяться до групи лікувальної фізичної культури (ЛФК) та зараховуються в спеціальне навчальне відділення. Вони не можуть засвоювати типову програму з фізичного виховання. Тому виникає необхідність у пошуку таких форм та методів фізичної реабілітації студентів, які дозволять їм при відносному дефіциті вільного часу зміцнювати здоров’я та підвищувати фізичну підготовленість у процесі фізичного виховання.

З кожним роком кількість студентів, які за станом здоров’я віднесені до спеціального навчального відділення, збільшується. Так, якщо на початку 2008 — 2009 навчального року у Харківському національному економічному університеті у групі лікувальної фізичної культури (ЛФК) кількість студентів, які мали певні захворювання, становила 18 % від загальної кількості першокурсників, то на початку 2011 — 2012 навчального року їх частка зросла до  23 %.

Таким чином, на кафедрі фізичного виховання та спорту крім груп за вибраним видом спорту існує група лікувальною фізичної культури до якої зараховуються студенти з послабленим здоров’ям та направлені лікарем.

Наукові дослідження і узагальнений досвід свідчать, що дозоване фізичне навантаження чинить потужну протидію багатьом функціональним порушенням різних органів і систем. Усе це призводить до необхідноті застосування занять лікувальної фізичної культури з метою:

  • поступового і послідовного зміцнення здоров’я, загартування    організму та підвищення рівня розумової та фізичної працездатності;
  • усунення функціональних відхилень та недоліків у фізичному розвитку, підвищення стійкості організму до несприятливих впливів навколишнього середовища;
  • виховання та розвитку, в межах можливого, основних фізичних якостей (витривалість, швидкість, сила, спритність, гнучкість);
  • набуття навичок професійно-прикладної фізичної підготовки;
  • виховання у студентів мотивації до системних занять фізичною культурою та фізичного самовдосконалення;
  • оволодіння знаннями з методики самоконтролю під час навчальних     занять.

В нашому університеті викладачі кафедри фізичного виховання та спорту, які працюють з групами ЛФК звертають велику увагу на мотивацію студентів до занять з фізичного виховання, а також на розробку індивідуальних комплексів вправ для кожного студента. З метою отримання більш якісних результатів з покращення стану здоров’я учнів протягом навчального року на кафедрі проводиться науково-дослідна робота з вивчення корисного впливу фізичних вправ на організм юнаків та дівчат з різними захворюваннями. Так, у 2010 – 2011 навчальному році було проексперементовано 12 студентів групи ЛФК для виявлення впливу вправ на розвиток координаційних здібностей студентів та функціональну діяльність організму. Результати показали високу ефективність даних вправ, що підтвердило необхідність їх використання під час занять. У 2011 – 2012 навчальному році з метою покращення результатів контрольного тестування було проведено дослідження щодо впливу фізичних вправ на правильне дихання студентів,які мають захворювання слухового апарату. Після проведення експерименту результати студентів покращилися на 10 – 15 %.

 Фізична реабілітація